GERCÜŞ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi(En Geç)
1 Evrak Kayıt/takip/dağıtımı İlgili evrak 3 Gün
2 Vatandaşların Hekim Seçme, 1-Vatandaşın Hekim Değişikliği Talep Dilekçesi 1 Hafta
Hekim Değişikliği Talepleri 2-Kimlik Fotokopisi
3 Aile Hekimleri Denetlemeleri 1-Denetime Giden Hekim Tarafından Doldurulan Denetim Formları 1 Ay
4 Personel Planlama Ve Görevlendirme 1-Dilekçe 1 Hafta
İle İlgili Yazışmalar 2-Konu İle İlgili Resmi Yazılar
  3-Valilik Oluru
  4-Kaymakamlık Oluru
5 Hasta Hakları Başvuru Şikayet 1-Dilekçe 15 Gün
Ve Talepleri 2-Kimlik Bilgileri
6 Şikayetlerle İlgili İşlemler 1-Dilekçe 10 Gün
7 Ap Malzeme Takibi Ve Lojistiği 1-Malzeme Talebi 3 Ay
2-Dağıtılan Malzemenin Kontrolü
8 Eğitim İşlemleri Müdürlükten gelen yazı 3 Gün
Halk Sağlığı Eğitimleri, Hizmet içi eğitim için T.C. kimlik no
9 Okul Aşıları 1-Sorumlu Bölgede Bulunan Okulların Rutin Aşılarını Yapmak Belirli Periyotlarda
2-Öğrencileri Aşılar Konusunda Eğitmek
10 Aşı Kampanyalarının Takibi 1-Konu İle İlgili Yazı Ve Haberleri Takip Etmek Belirli Periyotlarda
2-Zamanında Aşı Kampanyası Yapmak
11 Aşı Temini Ve Dağıtımı 1-Söz Konusu Aşılama Programları İçin Yeterli Aşı Teminini Sağlamak 15 Gün
2-Aile Hekimlerinin Aşı Teminini Sağlamak Ve Dağıtmak
3-Yapılan Hizmetlerin İstatistik Çalışmasını Yapıp Halk Sağlığı Müdürlüğüne Sunmak.
12 Çevre Sağlığı Hizmetleri 1-Gelen Dilekçe, Mail Ve İhbarlar 1 Hafta
2-Konu İle İlgili Yere Resmi Araç İle Doktor Ve Çevre Sağlık Teknisyeni İle Gidilmesi
3-Olay Yerinin İncelenmesi Ve Rapor, Tutanak Veya Gerekli Resmi İşlemlerin Yapılması
4-Gerekli İse Numune Alınması, Klor Ölçülmesi
5-Evrakların Toplum Sağlığı Merkezinde Dosyalanması
13 Su Numunesi Alınması Hizmetleri 1-Her Hafta Alınacak Su Numunelerinin Belirlenmesi 1 Hafta
2-Alınan Numunelerin Aynı Gün Batman Halk Sağlığı Laboratuarına Teslim Edilmesi
3-Verilen Tarihten 1 Hafta Sonra Su Numunelerinin Sonuçlarının Alınması
4-Uygunsuz çıkan Su Numunelerinin Gereği İçin İlgili Kişi ve Kurumların Bilgilendirilmesi ve Uyarılması
5-Uygunsuz çıkan Su Numunelerinin Nedenlerinin Araştırılması, Gerekli Tedbirlerin Alınması Aldırılması
5-İlgili Evrakların Toplum Sağlığı Merkezinde Dosyalanması
14 Bakiye Klor Ölçüm 1-Her Gün 26 Noktadan Bakiye Klor Ölçümü Yapılması 1 Gün
Hizmetleri 2-Toplum Sağlığı Merkezinde Ölçüm Sonuçlarının Kayıt Altına Alınması
  3-Sağlık Bakanlığı'nın Web Sayfasında Bulunan Veri Tabanına Sonuçların Girilmesi.
15 Ölüm İşlemleri Ölüm belgesi, Nüfus Cüzdanı ve Mernis Ölüm Tutanağı 10 Gün
16 Evde Sağlık Hizmetleri   15 Gün
Müdürlükten gelen yazı ,
Şahıs için (İlgili Aile Hekimliğinden onaylı ek 1 formu)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
       
  Adı ve Soyadı İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
Görev Ünvanı Dr. Erdal KAVMAZ Mevlüt ŞEKERCİ
Adresi TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam
Telefon No Gercüş Toplum Sağlığı Merkezi Gercüş Kaymakamlığı
Faks No (0488)341 20 06 (0488) 341 20 46
E-posta Adresi (0488)341 20 06 (0488) 341 28 42
  gercusso72@gmail.com gercus@icisleri.gov.tr