GERCÜŞ KAYMAKAMLIĞI

 

(HİZMET STANDARTLARI TABLOSU)

 

SIRA

NO

 

HİZMETİN

ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ )

 

1-

 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Valilik ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

1-Matbu Dilekçe ,

2-Kira kontratı,

3-Tapu Belgesi.(varsa)

4-Tanık, bilirkişi

15 gün

2

Tüketici Sorunları

1-Matbu Dilekçe

2-Fatura

3-Satış Fişi

4-Garanti Belgesi

5-Sözleşme vb.

3 ay

3

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım sağlayıcı İzin Belgesi

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

7 gün

 

 

3-Vergi Levhası

4-Ruhsat sahibinin /sorumlu müdürün nüfus cüzdan fotokopisi

5-Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP Sözleşmesi

6-TİB onaylı filtre programı lisans belgesi

 

4

Apostille" tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar,ilçe nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler ve noter onaylı belgelerin tasdik işlemi

 

30 Dakika

5

İnsan Hakları İhlalleri

1-Dilekçe ve başvuru konusuyla ilgili belgeler

30 gün

"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."

İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü

İsim : Erdal KAYA

Unvan : Yazı İşleri Müdür V.

Adres : Bağlarbaşı Mah Hükümet Konağı kat :3 Gercüş/BATMAN

Tel :0488 341 20 01 

Faks : 0488 341 28 42

e-posta :erdal.kaya@icisleri.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri : Gercüş Kaymakamlığı

İsim : Mevlüt ŞEKERCİ

Unvan : Kaymakam

Adres : Bağlarbaşı Mah Hükümet Konağı kat :3 Gercüş/BATMAN

Tel :0488 341 20 46

Faks : 0488 341 28 42

e-posta :mevlut.sekerci@icisleri.gov.tr